Startsida  Visa alla nyheter  Visa nyhet
::Nyheter
2018-06-25, Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud och information gällande behandling av personuppgifter (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och i resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud och information gällande behandling av personuppgifter (GDPR)

Utbildningsförvaltningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende. Den rättsliga grunden för behandling är uppgift av allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Gällande integritetslagstiftning tillämpas. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse/överföring/begränsning/radering av dina uppgifter eller göra invändningar. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.karlshamn.se

Som kommun är vi skyldiga att utse ett dataskyddsombud som bland annat fungerar som kontaktperson och sakkunnig i frågor som rör personuppgiftsregister.
Dataskyddsombudet för Karlshamns kommun heter Anders Danielsson och finns tillgänglig via telefon 0472-39 10 09 eller via mail: dataskydd@sydarkivera.se.

Länk till nyheten

Var vänlig vänta medan sidan laddas...