::Välkommen
Välkommen till Dexter Karlshamns kommun

 


Välkommen till Dexter - en internetlösning för grundskolan och gymnasiet. Dexter flyttar expeditionen till webben och blir en personlig betjänt åt elever, personal och föräldrar.

Med din personliga inloggning kommer du vidare till skräddarsydd information.

Barnomsorg:
För ansökan om barnomsorgsplats sker detta i förskola och Fritidswebben. Läs mer om barnomsorg i Karlshamn på Karlshamns kommuns hemsida för mer information.

Dexter innehåller i dagsläget följande funktioner för de olika verksamheterna:

Grundskola (7-9):
- Klass-, Grupp- och Personallistor
- Betygsregistrering/betygsvisning
- Nationella prov
På grundskolan har endast personal tillgång till Dexter

Gymnasieskola:
- Klass-, Grupp- och Personallistor
- Schema
- Individuell studieplan
- Frånvaro/närvaro
- Anmälan av frånvaro

På gymnasieskolan har även elever och föräldrar tillgång till Dexter.

OBS! Det krävs att du är vårdnadshavare för att kunna få ett föräldrakonto.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen:

Utbildningsförvaltningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende. Den rättsliga grunden för behandling är uppgift av allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Gällande integritetslagstiftning tillämpas.

Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.karlshamn.se::Logga in
För att få tillgång till många av Dexters funktioner måste du logga in. För att ansöka om medborgarkonto klicka på Kontohantering. Mellan 22.00-22.15 utförs systemunderhåll.

Användarnamn:
Lösenord:

 

Information om användning av Dexter

::Genvägar
Här kan du välja att gå till någon annan verksamhet inom Karlshamns kommun

Verksamhet:

 
 Glömt lösenord Ansök om Dexterkonto för vårdnadshavare(Medborgarkonto)

::Nyheter
2018-06-25
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud och information gällande behandling av personuppgifter (GDPR)
Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och i resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.
2018-06-25
Länk till Datainspektionen
Här kan du läsa mer om GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Var vänlig vänta medan sidan laddas...