Startsida  Ansökan
::Ansökan om barnomsorg
* = obligatoriskt

PersonuppgifterSteg 1 av 5

Ange barnets och sökandes personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Barn:*
Sökande:*
Medsökande:

OBS!  Ansökan måste göras klar inom  0  minuter

De uppgifter som lämnas i samband

Uppgifterna som dataregistreras inom verksamheten behövs för administration, beslut och tillhandahållande av plats och debitering av avgift.

Enligt PuL (Personuppgiftslagen) har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år, få besked om hur personuppgifterna behandlas (§ 26). Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till: Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen 374 81 Karlshamn


 
Var vänlig vänta medan sidan laddas...